Velkommen til webSystemet!

Systemet er et internettbasert program for bedrift og prosjekter. Programmet benyttes både som infobase for bedrift og som prosjektstyringsverktøy for gjennomføring av VVS-tekniske anlegg i byggesaker.

Dokumentasjonen tar for seg alle faser i prosjektgjennomføringen fra prekvalifisering - til utarbeiding av sluttdokumentasjon. Søknadsdokumentasjon for tillatelse til tiltak er også innbefattet.

I tillegg inneholder programmet ”Bibliotek” med tilgang til utvalgte lover, forskrifter, veiledninger, Norske Standarder, Standardformularer, Rør i rør håndboka og et utvalg av bransjerelaterte oppslagsverk.


Innhold:
- Bibliotek
- Kvalitetssikring og internkontroll (HMS)
- Styringssystem (KS)
- System for registrering av vannskader
- Dokumentasjon, drift og vedlikeholdsinstruks (DDV)
- Forvaltning, drift og vedlikeholdsinstruks (FDV)
 
For å kunne benytte systemet må du ha etablert bruks- og vedlikeholdsavtale. For ytterligere informasjon: Kontakt Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL), firmapost@rornorge.no, tlf. 23 08 76 50, eller www.rornorge.no